ความปลอดภัยสูงสุดจากสินค้าของเรา

 

SPD/MOV และการเกิดความเสียหายจากไฟเกินแบบช่วงยาว (TOV)

 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสม หรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟเกินแบบช่วงยาว (TOV) 

อาจเข้าสู่การระดับทำงานที่เกิดการระบายความร้อนสูงและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือความร้อนสูงเกินไปจนเกิดควันและเป็นสาเหตุของอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจาก:

 

 

  • การหมดอายุการใช้งาน (เกิน 5 ปีขึ้นไป)
  • แรงดันผิดปรกติ / ไฟเกินชั่วขณะแบบช่วงยาว (TOV)
  • ไฟกระชากด้วยพลังงานที่สูงเกินกว่าวิสัย

 

MOV หรือ SPD สามารถตอบสนองได้ดีกับไฟกระชากหรือไฟเกินชั่วขณะ แต่ไม่สามารถกำจัดไฟเกินแบบช่วงยาว (TOV) ได้ซึ่งหากอุปกรณ์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันก็จะทำให้เกิดความร้อนจนเป็นอันตราย

 

 

 

Temporary Overvoltage VS Transient Overvoltage

Temporary Overvoltage (TOV)

 Transient Overvoltage

Caused by LV/HV-system faults  lightning or switching overvoltage
Duration Long

millisecond to a few minutes

or hours

Short

Microseconds (lightning)  or

millisecond (switching)

MOV status Thermal runaway  Self-recovery

TOV is more destructive to SPD as its duration is much longer

Temporary Overvoltage is Common

TOV is a very common problem in power quality

Prosurge.in.th (ProSurge Thailand)
By Sun Electric and Supply Co.,Ltd.
31-33 ซ.พิพัฒนา1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Copyright (c) 2019
Visitors: 38,313